Välkommen
till Sebastian Nords personliga webbplats - sebastiannord.se.

Sebastian NordDenna webbplats syftar främst till att presentera vem jag är, vad jag gör, har gjort och skulle vilja göra.

Jag är ingen klassisk säljarprofil men jag är bra på att skapa goda relationer med människor jag möter i mitt arbete. Bakom detta ligger en ödmjuk, lyssnande och engagerad framtoning men också det faktum att jag löser de uppgifter eller problem som jag får på mitt bord. Oftast är det vad man levererar som i det långa loppet skapar förtroende och därmed goda relationer. Struktur, återkoppling och tydlighet är viktiga ledord i min relation med kunder, kollegor och leverantörer liksom att våga ifrågasätta och gå på djupet kring varför när situationen så kräver. Jag är bra på att se sammanhang och brinner för utveckling - att ständigt försöka hitta sätt att göra saker och ting bättre och smartare på.

Jag är strukturerad vilket rent konkret kan yttra sig i att jag ser till att arbetsuppgifter inte faller mellan stolarna, att jag återkopplar och följer upp kring exempelvis delmål i ett projekt samt att jag har en ständig strävan efter att leverera snyggt, korrekt och snabbt. Struktur är för mig är nyckeln till en bra analys, rätt prioriteringar och ett effektivt arbetsflöde.

För vidare information, se gärna mitt CV.


Sebastian Nord, Sebb, ekonom, ekonom Västra Götaland, ekonom Göteborg, ekonomi, controller Göteborg, IT Göteborg, Lunds universitet, Business Intelligence Göteborg, BI Göteborg, Excel, Crystal Reports, Axapta, Hogia Mobilast, Hyperion, ExOpen, Mindcamp, Qlikview, QV, Qlik Sense, beslutsstöd, PowerPivot, SQL, IT-controller Göteborg, Qlik Sense