CV

På denna sida hittas diverse information om min utbildning, mina kunskaper och min arbetslivserfaraenhet. Kort och gott information som man förväntar sig ska finnas på ett CV. Mitt CV finns även att ladda hem som PDF och då i form av ett mer traditionellt CV, du hittar det här.

Karriärmål

För närvarnde arbetar jag som BI-konsult på Mindcamp AB. Mitt mål är att fortsätta att utvecklas inom BI - att få en djupare förståelse för hur beslutsstöd på bästa sätt kan hjälpa en organisation samt vilka tekniska och organisatoriska förutsättningar som krävs.

Vad jag gjort tidigare

Nedan sammanfattas mina erfarenheter i punktform. Klicka på listpunkterna för att läsa mer

På denna sida hittas mitt CV
Sebastian Nord, Sebb, ekonom, ekonom Västra Götaland, ekonom Göteborg, ekonomi, controller Göteborg, IT Göteborg, Lunds universitet, Business Intelligence Göteborg, BI Göteborg, Excel, Crystal Reports, Axapta, Hogia Mobilast, Hyperion, ExOpen, Mindcamp, Qlikview, QV, Qlik Sense, beslutsstöd, PowerPivot, SQL, IT-controller Göteborg, Qlik Sense